Sytuacja militarna na Ukrainie, 28 lutego 2022 r.

Analitycy Islamic World News zaktualizowali tylko część map szczegółowych z poprzedniego raportu (27.02.2022), ale już rzut oka na mapę całej Ukrainy pozwala na zorientowanie się w sytuacji. Warto zapoznać się z całym raportem, który – mimo że dość skromny objętościowo – zawiera więcej informacji o rzeczywistej sytuacji militarnej niż 24 godziny programów informacyjnych serwowanych Polakom przez absolutnie wszystkie media – od „prawa” do „lewa”.