Jak wyjść z NATO tak, żeby do nas samo nie wróciło?

Jedyna korzyść z członkostwa w NATO? Unikamy w ten sposób ... napaści NATO na nas. Jedyna korzyść ze służalczości wobec USA i Izraela? Nie mamy u siebie Wenezueli. To warunki pokoju dla ludu niewolników, czy szczyt aspiracji narodu polskiego?