Fasady władzy w USA: Straussiści i inne koterie a wojna proxy USA przeciw Rosji na Ukrainie

Autor wprowadza do słownika politycznego nową piękną poetycką nazwę dla określenia jeszcze jednego wariantu umaszczenia wykonawców, służących etnicznej mafii rządzącej USA (dokładniej: globalnej etnicznej oligarchii kapitałowej, której podlega globalna "diaspora" zorganizowana w wiele mafii i koterii - "straussiści" są tylko jedną z wielu frakcji wykonawców). Warto zrozumieć, że wszelkie "szkoły myśli politycznej i ekonomicznej" wytwarzane za oceanem mniej więcej od 100 lat (patrz np. libertarianizm 1, libertarianizm 2) są jedynie opakowaniami marketingowymi, służącymi do sprzedawania głupiemu społeczeństwu i tylko nieznacznie mniej głupiej "inteligencji" tego, co naprawdę chce rządząca "podskórnie" faktyczna kasta władców - ale nawet w tym zakresie hasła i "ideologie" są tylko parawanem dla realnych planów i działań. "Polityka" i "debata publiczna" w USA to tylko teatr pozorów, wielkie oszustwo - wyeksportowane do całego "wolnego świata" i tworzącego tam bliźniacze karykatury "polityki" i "debaty publicznej" - oraz "trendów myśli społeczno-polityczno-ekonomicznej".