Czy wojna USA z Rosją już się rozpoczęła: oficer CIA – Bryan Wright w „Tucker Carlson Tonight” 19.03.2022. A. Dugin wyjaśnia, co oznacza „wojna z Rosją”. A ja wyjaśniam ludowi POLIN, co robią jego władcy, by było nam CIEPLEJ i bez „ruskiego” gazu …

Artykuł 5. NATO NIE ZOBOWIĄZUJE USA do absolutnie niczego. Mówi tylko, że jakby co, to USA może podjąć takie kroki, jakie uzna za właściwe w danej sytuacji. Rozumiecie polińskie matoły? Te gwarancje znaczą mniej niż gwarancje Anglii i Francji udzielone Beckowi w 1939r. Tak więc uważajcie, frajerzy, z poparciem dla "jastrzębiej" polityki swojego rządu, bo może się okazać, że w ramach pomocy z NATO otrzymamy 5000 hełmów i po garści "Javelin"-ów ze "Stinger"-ami. Także w przypadku taktycznego uderzenia nuklearnego na polińskie instalacje wojskowe zwalczające rosyjskie lotnictwo nad Ukrainą.

Jak wyjść z NATO tak, żeby do nas samo nie wróciło?

Jedyna korzyść z członkostwa w NATO? Unikamy w ten sposób ... napaści NATO na nas. Jedyna korzyść ze służalczości wobec USA i Izraela? Nie mamy u siebie Wenezueli. To warunki pokoju dla ludu niewolników, czy szczyt aspiracji narodu polskiego?