Tajemnice wojskowe?!? A dość już tych podziemnych ciuciubabek!

Jak pisałem 16.09.2022 w tekście Rosyjski „Titanic” i ucieczka z Planety Różowych Kucyków (kto nie czytał - niech to zrobi, lektura absolutnie obowiązkowa), trwająca za naszą wschodnią miedzą NIE-wojna jest po prostu operacją socjoinżynieryjno-militarną, zorientowaną na dwa zasadnicze cele, jeśli chodzi o państwo Federacja Rosyjska: 1. Zniszczenie rosyjskiej armii na wszystkich poziomach organizacji - personelu i "tyłów": (...) 2. Doprowadzenie do rewolucji, w ramach której ma zostać zrealizowany plan rozpadu, denuklearyzacji i demilitaryzacji FR. Istotą planu jest doprowadzenie do odpowiedniego rozkładu armii FR, tak, by w momencie rozpoczęcia ruchów odśrodkowych regionów i obwodów FR nie istniała siła militarna zdolna do zatrzymania tych procesów. Już teraz organizowanie armii (w ramach "częściowej mobilizacji") jest w rękach władz lokalnych, z oczywistymi skutkami dla ich "zdolności bojowo-organizacyjnej" w momencie rozpoczęcia rozpadu FR. (...)