Zbrodnie wojenne ukraińskich wojsk w Mariupolu (wideo, 06-07.03.2022, southfront.org)

Po dłuższym namyśle zdecydowałem się przetłumaczyć artykuł opublikowany na southfront.org, omawiający zbrodnie wojenne oddziałów ukraińskich, związane z tzw. korytarzami humanitarnymi. Ale zanim zajmiemy się tekstem, konieczny jest pewien wstęp.
1.
Tłumacząc tekst zauważyłem, że Rosjanie nie rozróżniają pomiędzy określeniami „nacjonalista”, „faszysta” i „nazista” oraz w ogóle nie używają terminu „szowinista”. To jest istotne dla dalszego wywodu, więc uporządkujmy najpierw definicje (proszę wybaczyć rażące uproszczenia, ale chcę kluczowe kwestie wyjaśnić jak najzwięźlej naświetlając najważniejsze różnice).

Nacjonalista to osoba stawiająca na pierwszym miejscu dobro własnego narodu, ale nie uznająca własnego narodu za lepszy i nie postulująca mordowania innych narodów w celu zagarnięcia ich „oczyszczonych” terytoriów lub zamiany tych innych narodów we własnych niewolników. Nacjonalista uważa, że inne narody także mają prawo do istnienia i posiadania państw lub autonomii – stosownych do woli tych narodów w takim zakresie, w jakim odbywa się z poszanowaniem praw innych narodów. Taki nacjonalizm mam na myśli, kiedy określam się nacjonalistą.

Szowinista to osoba stawiająca na pierwszym miejscu dobro własnego narodu, oraz uznająca własny naród za lepszy od innych i postulująca mordowanie innych narodów w celu zagarnięcia ich „oczyszczonych” terytoriów lub zamiany tych innych narodów we własnych niewolników.

Faszysta to zwolennik państwa autorytarnego z systemem monopartyjnym, bezwzględnego podporządkowania jednostki państwu, kontroli państwa nad gospodarką (etatyzm, statolatria), ale nie w sposób scentralizowany, jak w komunizmie a na zasadach korporacjonizmu. Faszysta (przynajmniej według poglądów Benito Mussoliniego) uznaje, że „naród” jest sztucznym bytem tworzonym przez państwo i nie przywiązuje takiej wagi do kwestii etnicznych jak szowinista lub nazista. Można w uproszczeniu powiedzieć, że faszyzm (wg Mussoliniego) jest inkluzywistyczny etnicznie, a przynajmniej nie zawiera pierwiastków szowinizmu.

Nazista to w uproszczeniu faszysta, który jest przy tym rasistą i szowinistą. Banderyzm jest ukraińską wersją nazizmu, tak jak hitleryzm był niemiecką wersją nazizmu. Dodatkowo warto zauważyć, że nazizm, mimo że jest skrótem od niemieckiej zbitki „narodowy socjalizm” nie jest wariantem socjalizmu, w istocie ma z nim niewiele wspólnego gdyż jest wrogi koncepcji uspołecznienia środków produkcji, kluczowej dla komunizmu i socjalizmu.

Ten krótki przewodnik po meandrach słownikowych jest mi potrzebny po to, by uzasadnić czytelnikowi zastąpienie w tekście tłumaczonym terminów „nacjonaliści” „faszyści” i „naziści”, jakimi autorzy określają neobanderowców ukraińskich – terminem precyzyjnym i jednoznacznym – „neobanderowcy”.

2.
W polskojęzycznych mediach byliśmy w ostatnich dniach bombardowani bardzo agresywnie doniesieniami, jakoby wojska FR, ŁRL i DRL mordowały, rabowały i gwałciły mieszkańców na zajętych terenach, bombardowały bezwzględnie dzielnice mieszkalne, szkoły i przedszkola z dziećmi w środku. Wielokrotnie powtarzano oświadczenia władz kijowskich, jakoby Rosjanie strzelali do przemieszczających się w korytarzach humanitarnych cywilów. Czy te doniesienia są lub mogą być prawdziwe?

Wojska rosyjskie wkraczając na teren zamieszkany przez ludność rosyjską unikały wszczynania walk w miastach, bombardowań miast, właśnie po to by uniknąć ofiar wśród cywilów, których uważają za własną ludność. Zapłaciły za to wymierną daniną krwi i wymiernym spowolnieniem operacji, co zaowocowało i będzie owocowało jeszcze większą liczbą strat krwawych. Mimo to Rosjanie nie zmienili sposobu traktowania miast. Jedyna zmiana w rozkazach dotyczy sposobu postępowania z cywilami atakującymi sprzęt i personel militarny FR, ŁRL i DRL.
Jednocześnie przez cały czas działań trwają dokonywane przez siły ukraińskie ostrzały miast i osiedli na terenie ŁRL i DRL. Przez ostatnie 8 lat operujące na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego oddziały ukraińskie nigdy nie troszczyły się przesadnie o los lokalnej ludności rosyjskiej, od początku konfliktu starają się rozmieszczać swoje oddziały tak, by niemożliwe było ich wyeliminowanie bez znacznych strat wśród ludności cywilnej. I oto nagle mamy uwierzyć, że Rosjanie wpadli w amok i zaczęli strzelać do ludności chcącej opuścić miasta? Przecież dzięki ewakuacji będą mogli rozprawić się z kryjącymi się za plecami tejże ludności neobanderowcami! Po co mieliby to robić? Po to, by neobanderowcy dalej mieli za kim chować się? Po to, by jeszcze bardziej opóźnić zajęcie miast, które okrążyli? Po to, by przy zdobywaniu tych miast dostarczyć paliwa propagandowego amerykańskim marionetkom z Kijowa? Po co mieliby gwałcić mordować i rabować – czy po to, by zniechęcić do wojsk FR ludność na terytoriach, które albo zostaną włączone do Rosji albo zostaną ziemiami rosyjskiej, oczyszczonej z neobanderowców i kompradorów Ukrainy?

Jak widać narracja mediów III RP – i mediów całego „wolnego świata” jest nielogiczna, wewnętrznie sprzeczna. Ale to nie oznacza, że jest ona pozbawiona określonej funkcji. Jaka to funkcja? Dehumanizacja wojsk rosyjskich w oczach ludności Ukrainy pozostającej w zasięgu machiny propagandowej „Zachodu” i Kijowa (czyli przemysłu marketingu politycznego z … Waszyngtonu) służy skłonieniu ukraińskich sił do stawiania fanatycznego oporu. Zaś kraje i obywateli „wolnego świata” – ma skłonić do sfinansowania broni i najemników (tak, tak, tych „międzynarodowych ochotników” … znanych ze wszystkich wojen USA) dla władz kijowskich oraz żądania kolejnych, coraz bardziej samobójczych sankcji. Skrajnie bezczelne i absurdalne kłamstwa kijowsko-waszyngtońskiej machiny propagandowej nie będą działać wiecznie, gdyż współcześnie, za sprawą masowego dostępu do Internetu, nie da się długo ukrywać prawdy. Zaufanie do propagandy tandemu Kjów-Waszyngton wkrótce runie zarówno na Ukrainie jak i w Europe. A wtedy Rosjanie i Ukraińcy, latami rabowani, doprowadzani do nędzy i emigracji, a dziś – okłamywani i używani w charakterze żywych tarcz oraz mięsa armatniego kijowskich oligarchów i waszyngtońskich podżegaczy wojennych zaczną się zastanawiać, czy mają jakikolwiek powód być pionkiem w grze cynicznych złodziei i globalnych bandytów. Także w Warszawie runięcie gmachu kłamstw będzie problemem politycznym, co wyjaśnia dramatyczne apele do Polaków (i ukraińskich rezydentów) w mediach polskojęzycznych, by przypadkiem nie próbowali weryfikować zalewającej ich propagandy.

Po tym przydługim wstępie zapraszam do lektury kolejnego tłumaczenia tekstu z southfront.org.

Aktualizacja: temat ukraińskich zbrodni w trakcie ewakuacji jest omawiany także w najnowszym przetłumaczonym przeze mnie materiale wideo „Kijów demonstruje prawdziwą wartość zawartych z nim porozumień: Trzynasty (08.03.2022) dzień operacji na Ukrainie (southfront.org)”

UWAGA! Wszystkie materiały wideo z southfront.org są w rzeczywistości dostępne – jeśli macie komunikaty o błędach i niedostępności wideo, to znaczy, że przebywacie w kraju cenzurującym dostęp do southfront. W takiej sytuacji pobierzcie przeglądarkę TORBrowser ze strony https://www.torproject.org/download/ – bez problemu zobaczycie wtedy wszystkie materiały. Alternatywnie można użyć przeglądarki Brave w trybie prywatnym albo Opery po uruchomieniu wbudowanego tam VPN-a.

Zbrodnie wojenne ukraińskich wojsk Mariupolu (wideo)

Siły DRL w pobliżu Mariupola. Źródło: Getty Images

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, 6 marca ukraińskie siły ukraińskie w Mariupolu wykorzystały ludność cywilną jako żywą tarczę i wzięły na cel żołnierzy DRL.

W wyniku działań terrorystycznych ukraińskich sił zginęło co najmniej 4 osoby cywilne.

Wczoraj (06.03.2022), około godziny 17.00 czasu moskiewskiego, na Alei Pobiednej w mieście Mariupol doszło do starcia żołnierzy DRL z oddziałami ukraińskimi. Ukraińscy bojówkarze popędzili przed sobą ponad 150 cywilów, wykorzystując ich jako ludzkie tarcze. Ukraińscy wojskowi, widząc żołnierzy Milicji Ludowej DRL, otworzyli do nich ogień zza pleców cywilów. W wyniku ostrzału przez ukraińskich zbrodniarzy zginęło 4 cywilów, a 5 zostało rannych. Wyzwoleni cywile zostali przewiezieni przez bojowników DRL PM przez dzielnicę Winogradnoje z Mariupola na terytorium kontrolowane. Wszyscy otrzymali pomoc medyczną.

7 marca Rosja już trzeci dzień z rzędu zorganizowała korytarze humanitarne z zablokowanych miast na Ukrainie.

Od godz. 9.00 czasu lokalnego ogłoszono zawieszenie broni i otwarto korytarze humanitarne w następujących regionach:

 • jeden z Kijowa do Homla (Białoruś)
 • dwa z Mariupola do Zaporoża (Ukraina) i Rostowa nad Donem (Rosja)
 • jeden z Charkowa do Biełgorodu (Rosja)
 • dwa z Sum do Biełgorodu (Rosja) i do Połtawy (Ukraina).

Strona ukraińska, a także odpowiednie struktury ONZ, OBWE i MKCK zostały z wyprzedzeniem poinformowane o korytarzach humanitarnych.

Ewakuacja została jednak zakłócona.


https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/03/Mariupol-1.mp4

Podczas próby opuszczenia Mariupola korytarzem humanitarnym na autostradzie M23 w kierunku Nowoazowska, ukraińscy bojówkarze z neobanderowskiego batalionu Azow ostrzelali kolumnę cywilów. Mieszkańcy, którym udało się wydostać, potwierdzili, że są ofiary.

Incydent ten po raz kolejny dowodzi, że armia ukraińska celowo łamie normy Konwencji Genewskiej o ochronie ludności cywilnej podczas wojny.

Służbom DRL i Rosji udało się zapewnić 150 cywilom bezpieczne wyjście w kierunku wsi Nowoazowsk.

Uratowani cywile potwierdzili, że poinformowano ich, iż ewakuacja odbędzie się w godzinach od 13 do 16.

Jednak nawet ci, którzy próbowali wyjść o 13.00, zostali ostrzelani.

Ostrzał był prowadzony od strony miasta, czyli przez ukraińskich bojowników.

W mieście nie ma przejezdnego połączenia drogowego z otoczeniem. Drogi wiejskie prowadzące do miasta zostały zablokowane kamieniami i gałęziami, tak że ludność cywilna nie mogła opuścić miasta. Mieszkańcy są przerażeni i nie mogą przeciwstawić się ukraińskim bojówkarzom.


https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/03/1-2-1.mp4

Wzywając „całą społeczność międzynarodową” na Zachodzie do wsparcia sił ukraińskich w zabezpieczeniu korytarzy humanitarnych w zablokowanych miastach, demokratyczny rząd w Kijowie stwierdził, że ewakuacja na terytorium Rosji lub Białorusi jest „opcją nie do przyjęcia”. Tak więc UAF (Światowid: Armed Forces of Ukraine – Siły Zbrojne Ukrainy – southfront.org stosuje skrót AFU i UAF odnosząc się do Sił Zbrojnych Ukrainy – jest to niekonsekwentne i dezorientujące, gdyż skrót UAF to Ukrainian Air Force, ale jasne jest, że chodzi o wojska lądowe lub ogólnie rozumiane siły zbrojne – proszę to mieć na uwadze, tłumacząc nie korygowałem skrótów) nie zapewniają bezpieczeństwa korytarzy humanitarnych.

UAF celowo nie informuje ludności cywilnej o korytarzach humanitarnych prowadzących do Rosji i nie jest w stanie zapobiec ostrzałowi ludności cywilnej przez siły nacjonalistyczne z innych kierunków. Rosyjskie wojsko zapewniło wyjścia w kierunku ukraińskich miast, takich jak Zaporoże.

Ukraińscy nacjonaliści uniemożliwiają cywilom opuszczenie miasta, twierdząc, że korytarze nie są zabezpieczone, a rosyjskie wojsko ostrzeliwuje ludność cywilną, celując raczej w cywilne autobusy i prywatne samochody, które próbują opuścić miasto.

Do południa strona ukraińska nie spełniła żadnych warunków dotyczących utworzenia korytarzy humanitarnych. Ukraińscy neobanderowcy nie przerwali ostrzału artyleryjskiego i moździerzowego w czasie obowiązywania zawieszenia broni.

Korytarze humanitarne w Mariupolu i Wołnowace są nadal zakłócane przez neobanderowców z Azowa, mimo wszelkich porozumień. Do tej pory z zajętego przez terrorystów miasta Mariupol udało się uwolnić jedynie około 500 osób. Z Wołnowachy udało się uciec jeszcze kilkudziesięciu osobom.

Milicja Ludowa DRL udostępniła nagranie rozmowy członków Prawego Sektora w mieście Wołnowacha z 5 marca. Potwierdza ono, że neobanderowcy strzelali do cywilów, którzy próbowali wykorzystać korytarz humanitarny do opuszczenia ogarniętego wojną miasta.https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/03/1-4-1.mp4

– „Agat”, tu „Sowa-jeden”. Odbiór.
– „Agat”. Kontynuuj.
– Widzimy spokojnych ludzi w pobliżu czwartego domu. Wielu. Z torbami. Chcą się ewakuować wzdłuż korytarza separatystów. Odbiór, słyszysz?
– Co oni robią, powtarzam, spie***lają?
– Cywile chcą spie***lać, biorą torby i uciekają! Co mamy robić?! Odbiór.
– Zatrzymać ich, k***a! Zawrócić ich do domów, niech tam siedzą, k***a!
– „Agat”, do diabła z nimi? Niech spie***lają?
– Co jest, k***a? Czy ty, k***a, będziesz łapał artylerię swoją dupą?! Póki tu są, nie będą nas je*ać „Gradami”. Jeśli się będa buntować – to strzelajcie im w ręce i nogi. Jak to rozumiesz?
– Zrozumiałem, koniec.

(Światowid: oto neobanderowski humanitaryzm „w akcji”, oto prawdziwa postawa wojaków kijowskich władz wobec cywilów na terenach zamieszkałych przez ludność rosyjską …)

Ukraińskie kierownictwo całkowicie straciło kontrolę nad krajem i znajduje się pod silnym wpływem neobanderowskich radykałów.

W Mariupolu członkowie neobanderowskich batalionów próbują ratować własne życie, zabijając miejscową ludność cywilną.

7 marca rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że nacjonaliści stworzyli kolejny punkt umocnień z ciężką bronią w szkole w Mariupolu.

Kolejne filmy potwierdzające terrorystyczne działania ukraińskich sił neobanderowskich są udostępniane przez cywilów.

Na filmie udostępnionym przez cywilów z niezidentyfikowanego miasta widać, jak żołnierz AFU kładzie na placu zabaw butelkę z podejrzaną zawartością. Ponieważ bojownik ma specjalną ochronę do przenoszenia butelki, jej zawartość jest bardzo niebezpieczna. Żołnierz sfilmował również wykonaną pracę na swoim telefonie, raczej po to, by potwierdzić akt terroryzmu swojemu dowództwu lub przeprowadzić kolejną prowokację, zrzucając winę na siły rosyjskie.

Najwyraźniej Siły Zbrojne Ukrainy przygotowują kolejną prowokację przeciwko rosyjskiemu wojsku, aby obwinić Rosję o „brutalne morderstwo niewinnych dzieci”.


https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/03/1-1-1.mp4

W najbliższych dniach rozpocznie się oczyszczanie Mariupola, potwierdził rzecznik premiera DRL Basurin.

W pobliżu wsi Shirokino w obwodzie mariupolskim odnotowano ostre starcia. Możliwe jest osiągnięcie przełomu.

Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą ostrzał z wielostrzałowych systemów rakietowych BM-21 Grad pod osłoną budynków mieszkalnych 5 marca:


https://southfront.org/wp-content/uploads/2022/03/1-3-1.mp4

Tłumaczenie za: War Crimes By Ukrainian Units In Mariupol (Videos) 07.03.2022

Czytaj także:

Rosyjskie zdobycze w Donbasie i taktyczna przerwa na północnym wschodzie: Dwunasty (07.03.2022) dzień działań na Ukrainie (wideo)
Wideo z polskimi napisami. Kijów sabotuje korytarze humanitarne, ukraińscy żołnierze ostrzeliwują ludność próbującą opuścić miasta, łamiąc uzgodnienia w kwestii ewakuacji cywilów zawarte z Rosją. Niewielkie zdobycze terenowe armii FR, ŁRL i DRL w Donbasie. Rosja, na podstawie materiałów w dyspozycji Ministerstwa Obrony FR oskarża USA o potajemne wspieranie ukraińskich programów rozwoju broni jądrowej i biologicznej.

(iswnews.com) Sytuacja militarna na Ukrainie, 3 marca 2022
(iswnews.com) Sytuacja militarna na Ukrainie, 1 marca 2022
(iswnews.com) Sytuacja militarna na Ukrainie, 28 lutego 2022
(iswnews.com) Najnowsza sytuacja militarna na Ukrainie, 27 lutego 2022
(iswnews.com) Sytuacja militarna we wschodniej Ukrainie, 25-26 lutego 2022
(iswnews.com) Co się dzieje na Ukrainie? Jak doszło do inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę?

(southfront.org) Rosja przejmuje kontrolę nad elektrownią jądrową w Zaporożu i nie tylko: Dziewiąty (04.03.2022) dzień operacji na Ukrainie (southfront.org)
(southfront.org) Wojna na Ukrainie, dzień 8 (03.03.2022): Rosjanie zdobywają kolejne pozycje na południowym wschodzie kraju, patowa sytuacja pod Charkowem (wideo, southfront.org)
(southfront.org) Wojna na Ukrainie Dzień 7 (02.03.2022): Szturm na Mariupol, walki wokół Kijowa, oblężenie Charkowa (wideo 18+, southfront.org)
(southfront.org) Wojna na Ukrainie Dzień 6 (01.03.2022): Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+).

10 myśli w temacie “Zbrodnie wojenne ukraińskich wojsk w Mariupolu (wideo, 06-07.03.2022, southfront.org)

 1. Załączone filmy są blokowane a komunikat informujący o niedostępności próbuje robić z Ciebie głupka. Filmy możesz jednak zobaczyć przez Tor Browser, albo przez Brave w trybie prywatnym z obsługą sieci TOR.

  Polubienie

  1. „Dodatkowo warto zauważyć, że nazizm, mimo że jest skrótem od niemieckiej zbitki „narodowy socjalizm” nie jest wariantem socjalizmu, w istocie ma z nim niewiele wspólnego gdyż jest wrogi koncepcji uspołecznienia środków produkcji, kluczowej dla komunizmu i socjalizmu.” POZWOLE SIE NIE ZGODZIC – socjalizm w przeciwienstwie ndo komunizmu nie polega na odbieraniu prywatnych srodków produkcji, a na ich popozatkowywaniau panstwowym regujacją

   ___________
   Światowid:
   Polska język trudna… O tym, czym jest socjalizm trzeba się uczyć choćby z wikipedii (jak już się zupełnie nie ma skąd), a nie od Mikkego i Michalkiewicza … I nie warto zabierać głosu, jak się wiedzę czerpie tylko od „guru”.

   Polubienie

 2. Przeszukałem kiedyś internet pod kątem nazistów.
  „.. Dodatkowo warto zauważyć, że nazizm, mimo że jest skrótem od niemieckiej zbitki „narodowy socjalizm” nie jest wariantem socjalizmu, ..” – doszukałem się analizy etymologicznej, w której w której obalono pochodzenie słowa nazizm od tej zbitki. Nie pamiętam wątku, kto to zrobił ale był to naukowiec od etymologii języków. Najbardziej zbliżona hipoteza twierdzi, że słowo NAZI pochodzi o żydów aszkenazyjskich: AshkeNAZI.

  Polubienie

  1. Warto sprawdzić wątek, ponieważ pierwsze użycia tego terminu: NAZI, nie pochodzą z czasów partii i III Rzeszy a występują już w XVIII wieku a nawet wcześniej…

   Polubienie

   1. Szedłem tą drogą. Poważnie. Doszukałem się twierdzenia, że nie tworzy się skrótów w taki sposób.
    Nie wypisuję tutaj bredni, bo mam taką ochotę. Moja poszukiwania trwały masę czasu. Nie przytoczę obecnie tego co znalazłem, ale pochylę się nad tematem aby to odnaleźć. To tak samo jak z Pana blogiem. Gdzie bym nie wrzucił linka, to zostaję ruską onucą albo agentem Putina, któremu płaci Moskwa. Nie jest moim celem dezinformacja tylko dyskusja. Znalazłem w sieci dokumenty wskazujące na to, że używano tego twierdzenia. Co lepiej mam babkę, która ma 94 lata. Przerobiła mordy Banderowców we Lwowie na Polakach w cerkwiach. Jest przerażona faktem, że tylu Ukraińców się do nas ściąga. Ostatnio opowiadała mi co widziała na własne oczy – co robiono z Polakami, powywieszanymi w cerkwiach – na żywca.
    Jak wspomniałem o nazistach, to powiedziała mi, że w tamtych czasach nazistami nazywano żydów a nie Niemców. Powiedziała, że cały obraz został zniekształcony. Ja tylko dyskutuję – nie twierdzę i nie reprezentuję niepodważalnej prawdy.
    ______________

    Niezależnie od Pana / Pani intencji proszę nie rozpowszechniać informacji w sposób oczywisty fałszywych, takich jak te brednie o etymologii słowa Nazismis ani tych bredni o tym, że ktokolwiek w II RP lub pod okupacją niemiecką nazywał Żydów „nazistami”. Jeśli się Pan / Pani nie pomiarkuje w wypisywaniu bredni uniemożliwię Panu / Pani sianie tu dezinformacji.
    Światowid

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s