Sytuacja militarna we wschodniej Ukrainie, 25-26 lutego 2022

Ponieważ raport Islamic World News o działaniach zbrojnych FR na Ukrainie w dniu 01.03.2022 jeszcze się nie pojawił, a istnieją bardziej aktualne mapy sytuacji strategicznej, pozwalam sobie na wykorzystanie źródła, które nie może być uznane za obiektywne, mimo, że niewątpliwie jest niezależne. Materiał poniżej pochodzi ze strony ostfront.org, prowadzonej przez rosyjskich aktywistów, zajmujących się prezentowaniem rosyjskiego punktu widzenia na fakty. Różnica między tą stroną a standardową narracją polskich i zachodnich mediów polega na tym, że po odrzuceniu wtrętów propagandowych redaktorów ostfront.org zostajemy jednak z jakimiś faktami, podczas gdy konsumowanie papki informacyjnej serwowanej przez media III RP i media „sojusznicze” pozostawia nas – po odrzuceniu propagandy – z niczym. Zapraszam więc do zapoznania się z najnowszą mapą sytuacji strategicznej na Ukrainie oraz obszernym materiałem reportażowo-analtycznym – prosto z ukrywanej przed nami – i społeczeństwam „wolnego świata” – przez „wolne” media „wolnego świata” linii frontu … Wygląda na to, że rosyjska armia idzie do przodu – powoli lecz nieubłagania, a zaklęcia i kłamstwa reżimów „wolnego świata” i jego „wolnych mediów” nie będą tego mogły ukrywać w nieskończoność. Ja ze swojej strony dokładam starań, by gmach kłamstw Zachodu i reżimu III RP runął jak najszybciej – przynajmniej dla tych Polaków, którzy chcą prawdy szukać na własną rękę, nie mogąc jej znaleźć w żadnych mediach III RP – poza niszowymi blogami. UWAGA: materiały wideo nie działają na moim blogu, zainteresowanych ich przeglądaniem odsyłam na ostfront.org/itd…

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

1 marca 2022 r., w szóstym dniu wojny na Ukrainie, rosyjskie wojsko zmieniło taktykę, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie operacji wojskowych przeciwko AFU (Armed Forces of Ukraine – Siły Zbrojne Ukrainy), jak i o stosunek do ludności cywilnej.

1 marca na niebie nad Ukrainą, zwłaszcza w okolicach Charkowa, zaobserwowano liczne bezzałogowe drony zwiadowcze Sił Zbrojnych FR. Powstaje pytanie, dlaczego Rosjanie zaniedbali ten element rozpoznania lotniczego w ciągu poprzednich 5 dni, po osiągnięciu pełnej przewagi powietrznej. Najwyraźniej odpowiedź leży w niekompetencji niektórych generałów „gabinetowych” (carpet generals) z Moskwy, którzy osiągnęli stanowiska dowódcze w operacji wojskowej przeciwko Ukrainie dzięki intrygom mającym na celu zdobycie kolejnych nagród i awansów.

Zarówno rosyjscy, jak i amerykańscy eksperci wojskowi zwracają uwagę na rażące błędy rosyjskiego dowództwa w ciągu pierwszych 5 dni wojny w wielu dziedzinach. Na przykład, trudno sobie wyobrazić logikę wyższego dowódcy, który 27 lutego rozkazał plutonowi z 4 lekkimi pojazdami opancerzonymi, oddzielonemu od sił głównych i bez wcześniejszego rozpoznania, udać się w głąb Charkowa w celu zajęcia i ochrony pierścienia transportowego. W wyniku tego zgrupowanie zostało zniszczone, a jeden żołnierz dostał się do niewoli. Takich przykładów w ciągu pierwszych 5 dni operacji było wiele, zwłaszcza na kierunku charkowskim, nieco mniej w rejonie chersońskim i sumskim.

Jednak 1 marca sytuacja obiektywnie się zmieniła. Oprócz wykorzystania dronów do rozpoznania, kolumny tyłowe i zaopatrzeniowe Sił Zbrojnych FR zaczęły poruszać się w szyku ubezpieczonym. Odnotowano ruch rosyjskich pojazdów opancerzonych, zarówno w marszu, jak i w terenie zurbanizowanym, z desantem piechoty na pancerzach.

Zwiększyła się obecność samolotów uderzeniowych Sił Powietrznych Rosji na niebie Ukrainy. Wzmocniła się koordynacja i współdziałanie między różnymi jednostkami Sił Zbrojnych FR. Artyleria jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zwiększyła się dokładność uderzeń rakietowych i lotniczych. Rosjanie rozpoczęli uderzenia na obiekty wojskowe, które wcześniej planowali przejąć w stosunkowo nienaruszonym stanie, takie jak charkowska akademia lotnicza i czołgowa, infrastruktura, hangary i magazyny największego lotniska wojskowego pod Charkowem.

Znacząco zmieniła się też reakcja rosyjskiego personelu wojskowego na prowokacyjne działania ludności cywilnej, a zwłaszcza członków tzw. sił obrony terytorialnej, składających się z osób cywilnych bez mundurów wojskowych (Światowid: czyli nie podlegających ochronie Konwencji Genewskiej). Wcześniej Kijów wzywał ludność cywilną do stawiania czynnego oporu rosyjskiej interwencji poprzez obrzucanie pojazdów rosyjskich koktajlami Mołotowa, blokowanie dróg, przeprowadzanie ataków z zaskoczenia, podchodzenie pod pozorem pokojowych zamiarów itp. Do 1 marca rosyjscy żołnierze mieli rozkaz odpowiadania przemocą na prowokacje cywilów w każdy możliwy sposób, aż do konsekwencji karnych włącznie.

Rosyjscy żołnierze 28 lutego:

 

Rosyjscy żołnierze 1 marca:

 

Wygląda na to, że od 1 marca ten rozkaz został zmieniony i rosyjskie jednostki zaczęły działać zgodnie z normami zachowania na terytorium wroga. I tak, 1 marca, w odpowiedzi na zasadzkę członków obrony terytorialnej pod Chersoniem, którzy próbowali obrzucić rosyjski konwój koktajlami Mołotowa, otwarto brutalny ogień odwetowy do wroga. Na nagraniach wideo widać co najmniej 10 zabitych. W innych rejonach Ukrainy, gdy na kamerze podjęto demonstracyjne próby zablokowania przejazdu rosyjskiego sprzętu wojskowego, rosyjskie siły zbrojne natychmiast użyły specjalnych środków i oddały strzały w powietrze. Aktywiści natychmiast się rozproszyli.

 

Zmianę taktyki rosyjskich jednostek przypisuje się doświadczeniu pierwszych pięciu dni konfliktu oraz temu, że do dowodzenia wprowadzono generałów liniowych i starszych oficerów z dużym doświadczeniem w działaniach bojowych w różnych regionach.

Władze ukraińskie odmawiają udzielenia pomocy w ewakuacji swojej ludności. Mieszkańcy Kijowa są zdani na łaskę losu (Światowid: to jest zrozumiałe zachowanie – celem władz Ukrainy jest wywołanie jak największej katastrofy humanitarnej, by następnie odpowiedzialność za nią – przy użyciu mediów „wolnego świata” – zrzucić w całości na stronę rosyjską; perfidia działań marionetek USA jest w sposób oczywisty inspirowana przez waszyngtońskich specjalistów od public relations, czyli wojny informacyjnej). Administracja Kijowa nie podejmuje żadnych działań, aby zapewnić ewakuację mieszkańców miasta korytarzem humanitarnym na zachód. Dworzec kolejowy jest zakorkowany. Policja i służby porządkowe są nieobecne. Ofiarami są przede wszystkim dzieci i osoby starsze.

 

Zdarzały się przypadki konfiskaty drogich prywatnych pojazdów należących do osób cywilnych przez funkcjonariuszy ukraińskich sił zbrojnych i batalionów nacjonalistycznych. Formalnym powodem jest to, że jadą oni na linię frontu. A do „wyjazdu na linię frontu” kierowane są tylko nowe samochody tych mieszkańców, którzy nie mogą stawiać oporu lub mogą pochwalić się wysoko postawionymi patronami. W mieście nasila się działalność szabrowników i gangów kryminalistów zwolnionych z więzień, którym rozdano broń. Wiele setek mieszkań i sklepów zostało splądrowanych.

 

Rosyjskie jednostki nie spieszą się z wkraczaniem do stolicy. Rosyjskie Siły Zbrojne rozszerzają swoje strefy kontroli wokół Kijowa, nie podejmując prób wkroczenia do strefy miejskiej. Wojska rosyjskie znajdują się obecnie w pobliżu Browarów, przedmieść Kijowa, gdzie zdobyły przyczółek. Korytarz humanitarny z Kijowa na zachód jest otwarty, a na tym kierunku nie operują żadne jednostki rosyjskie ani lotnictwo.

Wydarzenia w mieście, a zwłaszcza demonstracyjna bezczynność władz ukraińskich w sferze socjalnej i porządku publicznego z jednej strony oraz ostra propagandowa brawura w przestrzeni informacyjnej z drugiej, zaczęły zmieniać nastroje mieszkańców miasta wobec władz. Władze ukraińskie szybko tracą poparcie mieszkańców miasta i fundamenty, które udało się wypracować dzięki propagandzie w poprzednich dniach. Jeśli dwa dni temu ponad 90% mieszkańców Kijowa skrajnie negatywnie oceniało działania Rosji, to teraz równie negatywnie oceniają zarówno rosyjską agresję, jak i działalność urzędów Prezydenta Ukrainy i mera Kijowa.

 

W Charkowie sytuacja jest jeszcze gorsza. Administracja miasta odmawia nawet podjęcia negocjacji w sprawie otwarcia korytarza humanitarnego. Oddziały nacjonalistycznych batalionów strzelają do samochodów mieszkańców, którzy próbują opuścić miasto. Odnotowano liczne ofiary śmiertelne.

1 marca rosyjskie jednostki naziemne okopały się na obrzeżach Charkowa. Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły ciężkie ataki rakietowe i bombowe na kluczowe obiekty infrastruktury wojskowej w mieście. Naoczni świadkowie odnotowali ostrzał obrzeży miasta z wielu wyrzutni rakietowych. Obie strony konfliktu obwiniają się nawzajem o ostrzał. Na obrzeżach miasta dochodzi do przerywanej wymiany ognia. W godzinach popołudniowych 1 marca w okolicach Charkowa odnotowano silną aktywność lotnictwa rosyjskich sił powietrznych.

 

1 marca oddziały DRL i Federacji Rosyjskiej całkowicie otoczyły Mariupol. Prawie wszystkie okoliczne miejscowości, w tym. Shyrokyne i Sartana, są pod kontrolą sił „Koalicji Euroazjatyckiej”. Korytarze humanitarne będą otwarte do 2 marca. Po tym terminie planowane jest ostateczne opróżnienie miasta. W nocy 2 marca doszło do walk na obrzeżach miasta. Odnotowano demoralizację garnizonu Mariupola. Jednostki, które wcześniej wycofały się z Wołnowachy do Mariupola, wchodzą w konfrontację z garnizonem miejskim. Doszło do utraty dowodzenia centralnego nad zgrupowaniem (Światowid: utrata dowodzenia to termin z dziedziny nauk wojskowych i historii wojskowości, oznaczające, że sztab zgrupowania utracił wpływ na działania pododdziałów).
Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromne straty w ludziach i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Niezdetonowana „Toczka-U” AFU w dzielnicy mieszkalnej w Mariupolu

Pomiędzy Donieckiem a Mariupolem toczą się walki w Wołnowace (ang.: Volnovakha), kluczowej twierdzy AFU w Donbasie. Jednostki AFU starają się zapewnić osłonę przed wycofywaniem swoich głównych sił z tego regionu. W pierwszej połowie dnia zarejestrowano strzały z ukraińskich sił zbrojnych do cywilów, którzy pod białą flagą próbowali opuścić osadę.

 

Eduard Basurin, oficjalny przedstawiciel sił DRL, potwierdził, że kwatera główna ukraińskiej Grupy Wojsk „Północ” została całkowicie zniszczona. Zginęli prawie wszyscy oficerowie. Wcześniej informowano, że dowódcy ukraińskich wojsk zgrupowanń „Północ” (generał Dmytro Krasilnikow) i „Wschód” (Jurij Sodoł) zostali zlikwidowani podczas operacji specjalnej, zniszczona została również kwatera główna grupy „Wschód”. Informacje te potwierdza urząd prezydenta Ukrainy, który oświadczył, że pośmiertnie przyznał Krasilnikowowi i Sodołowi tytuł bohaterów Ukrainy.

Siły LPR na swoich frontach również odniosły 1 marca znaczące sukcesy. Wyzwolono Starobielsk i kilka okolicznych wiosek. Czynione są postępy w kierunku Sewerodoniecka i Rubiżnego. Svatovo zostało zablokowane. Wojska Federacji Rosyjskiej posuwające się od granicy dotarły do Izyum i umocniły swoje pozycje do ataku.

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

W rejonie Zaporoża walki toczą się w pobliżu Wasiliewki, gdzie rosyjskie siły zbrojne przełamują fortyfikacje AFU, które otaczają Zaporoże. Straty odnotowywane są po obu stronach.

Prawdopodobnie najważniejszą wiadomością dnia 1 marca 2022 r. jest całkowite przejęcie przez Rosję ważnego ośrodka regionalnego – Chersonia. Jednostki rosyjskie zajęły całe miasto. Administracja współpracuje i robi wszystko, co w jej mocy, aby z pomocą rosyjskich sił zbrojnych utrzymać porządek publiczny i spokój w mieście. Rozpoczyna się rozbrajanie członków „obrony terytorialnej”. Policja, pogotowie i służby ratownicze pracują jak zwykle. W mieście panuje względny spokój.

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

 

W rejonie Nikołajewa (en.: Nikolayev), zamiast bezpośredniego szturmu, rosyjskie siły zbrojne okrążyły miasto. W nocy 2 marca miasto jest już na wpół zamknięte. Droga Nikołajew – Kriwoj Rog jest odcięta.

W Odessie nie znaleziono żadnych śladów rosyjskiego desantu, którym od kilku dni straszono mieszkańców miasta. W mieście panuje panika i histeria. Pojawiają się doniesienia o grabieżach i aktywizacji elementów przestępczych, z których Odessa słynie od 150 lat. Przypomnijmy, że Odessa od momentu jej założenia w 1784 roku przez cesarzową Katarzynę Wielką do chwili obecnej zamieszkiwana jest przez ludność rosyjsko-żydowsko-mołdawsko-grecką.

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Wojna na Ukrainie Dzień 6: Rosja zmieniła taktykę i odniosła sukces. Ogromna liczba ofiar i katastrofa humanitarna (wideo 18+)

Kliknij, aby zobaczyć obraz w pełnym rozmiarze

Trwająca od 2014 roku do chwili obecnej wojna na Ukrainie stała się już najkrwawszym konfliktem w Europie w ciągu ostatnich 77 lat, przewyższając wszystkie wojny jugosłowiańskie razem wzięte. W ciągu ostatnich sześciu dni, według źródeł wewnątrz stron konfliktu, zginęło lub zaginęło co najmniej 2 730 osób po stronie rosyjskiej i LDPR oraz 11 150 po stronie ukraińskiej, w tym dezerterzy.

Tłumaczenie za:
War In Ukraine Day 6: Russia Changed Tactics And Succeeded. Huge Casualties And Humanitarian Disaster (Video 18+)

Czytaj także:
Sytuacja militarna na Ukrainie, 28 lutego 2022
Najnowsza sytuacja militarna na Ukrainie, 27 lutego 2022
Sytuacja militarna we wschodniej Ukrainie, 25-26 lutego 2022
Co się dzieje na Ukrainie? Jak doszło do inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę?

12 myśli w temacie “Sytuacja militarna we wschodniej Ukrainie, 25-26 lutego 2022

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s